بایگانی دسته بندی ها: آرمیک

زندگی نامه ٰآلبوم و آهنگهای آرمیک

زندگی نامه و آلبومهای آرمیک

در کودکی با خانواده‌اش به تهران آمد و در محله دروازه‌دولت و سپس خیابان گرگان (نامجوی فعلی) ساکن شد. پدرش را در سه ماهگی در حادثه تصادف رانندگی از دست داد. بعدها برادر وی نیز در حادثه رانندگی دیگری درگذشت. ادامه‌ی خواندن